Inspiratie - Pankow Training &ZOW

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Inspiratie

'Inspiratie maand mei'

In de maand mei, wil ik graag een stukje van "mij-zelf" geven. Ik krijg vaak inspiratie van muziek. Vooral de songteksten geven mij hou vast, verlangen en soms ook steun.
Toen ik weer zo’n mooi filmpje van Klokhuis zag, wist ik het zeker. Ik ga mijn passie en mijn ambitie om professionals te ondersteunen bij huiselijk geweld en kindermishandeling, koppelen!!

Vanaf nu ga ik elke zondag een video posten met daarin interessante theorie gekoppeld aan een pakkend liedje.

Huiselijk geweld: Definitie, vormen en cijfers

Het is de eerste zondag van inspiratie-maand mei. Zoals beloofd elke zondag een filmpje. Hier mijn eerste filmpje over de definitie van huiselijk geweld, vormen en cijfers.


Huiselijk geweld: Intergenerationele overdracht (IGOG)

Huiselijk geweld kan generatie op generatie worden overgedragen maar hoe kan dat nou? Waar heeft het mee te maken? Machtsmisbruik? Het verkeerde voorbeeld of toch iets anders? In het filmpje krijg jij antwoord op jouw vragen.

Huiselijk geweld: Gevolgen en kosten

Huiselijk geweld heeft grote gevolgen voor de persoon zelf en zijn/haar netwerk maar ook voor onze maatschappij.
Het is om stil van te worden, kijk zelf maar.


Huiselijk geweld: Hersenreactie

Ervaringen met huiselijk geweld kunnen voor een trauma zorgen. Hierdoor kunnen mensen heftiger op jouw goede bedoelingen en adviezen reageren. In de hersenen gebeurt er vanalles als hij/zij voor zijn/haar gevoel geconfronteerd wordt met dit trauma. Maar wat gebeurd er dan in de hersenen? Dat zie je terug in dit filmpje.
 Huiselijk geweld: Draagkracht vs. draaglast

Vandaag gaat het filmpje over het verstoorde evenwicht tussen draagkracht en draaglast bij huiselijk geweld. Daarnaast geef ik als tip om het balansmodel van Bakker te gebruiken.Huiselijk geweld: Daderprofielen van partnermishandelaars

Er is onderscheid te maken tussen de verschillende profielen van partnermishandelaars. Dutton & Gollant onderzochten relationeel geweld en daderprofiel, in het bijzonder van mannen die hun (vrouwelijke) partners mishandelen. In dit filmpje zie je een aantal uitkomsten van dit onderzoek.


Kindermishandeling: Definitie, vormen en cijfers

Zoals beloofd na een serie filmpjes over huiselijk geweld nu het eerste filmpje over kindermishandeling. De definitie, vormen en cijfers van kindermishandeling. ZIE HÉT en STOP HÉT!
Kindermishandeling: de gevolgen

Kindermishandeling heeft immens grote gevolgen zowel op korte- als op langer termijn. In het filmpje een korte schets van wat de gevolgen van kindermishandeling kunnen zijn. In het artikel van augeo magazine (klik hier) uitgebreide informatie over de gevolgen van kindermishandeling. Ook wordt hierin het grootschalige Amerikaans onderzoek ACE-study uitgelegd! Zeker de moeite waard om te lezen.
Kindermishandeling: risico- en beschermende factoren

Of binnen een gezin de kans bestaat dat kindermishandeling plaatsvindt is niet zomaar te zeggen. De oorzaak is vaak een combinatie van verschillende factoren, genaamd risicofactoren en beschermende factoren. In dit filmpje kun je de risico- en beschermende factoren op de drie niveaus (micro, meso en macro): kind, ouder, gezin/omgeving zien. De volgende documenten geven een schematisch overzicht van de inhoud van het filmpje: het het balansmodel én de signalenlijst van kindermishandeling. Ook heeft Kadera mooie signalenkaarten per leeftijd ontwikkeld. Ze helpen je in de praktijk bij het signaleren! Houdt deze signalen voor ogen en laat dit filmpje een eye-opener zijn!
Kindermishandeling: vechtscheiding / getuige van huiselijk geweld

Kinderen lijden al onder een echtscheiding maar bij een vechtscheiding en dus getuige zijn van huiselijk geweld zijn de gevolgen nog groter. Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld lopen namelijk vergelijkbare beschadigingen op als kinderen die zelf mishandeld worden. Getuige zijn van huiselijk geweld valt onder kindermishandeling. Klik hier voor een schematisch overzicht van de mogelijke gevolgen. Meer informatie hierover vind je in mijn nieuwe filmpje.


(Ex)partnergeweld: Definitie, vormen en cijfers

Bij partnergeweld gaat het om structureel geweld tussen partners of ex-partners. In dit filmpje de definitie, vormen en cijfers van (ex)partnergeweld. Partnergeweld treft niet alleen het slachtoffer maar ook de omgeving, zoals o.a. kinderen.  

De filmpjes die ik maak mag je altijd gebruiken ter voorlichting/informatie. Zet ze in of deel ze daar waar jij denkt dat dit nodig is!
(Ex)partnergeweld: de gevolgen

De gevolgen van partnergeweld zijn enorm. Zowel op lichamelijk als psychisch vlak. Kijk/lees zelf maar in mijn nieuwste filmpje.
Heb jij het luisterend oor? Zie jij de signalen? Grijp in en zorg samen dat het geweld stopt!

(Ex)partnergeweld: spiraal van geweld

Huiselijk geweld is géén reeks van incidenten maar een proces. Geweld sluipt meestal langzaam een relatie binnen. Het is vaak moeilijk aan te geven hoe en wanneer het is begonnen. In veel relaties waarin geweld wordt gebruikt, komt het geweld steeds vaker voor en wordt het steeds ernstiger - spiraal van geweld.  In dit filmpje wordt deze spiraal uitgelegd. Zie jij het geweld? Probeer samen deze spiraal dan te doorbeken!

Meldcode: Wijzigingen wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Aangezien het besluit nu echt is genomen om de wijzigingen in de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling door te voeren, leek het me van belang jullie via een kort filmpje deze informatie te geven. De wijzigingen hebben te maken met het afwegingskader wat 1 januari 2019 verplicht is om in de meldcode van organisaties te zitten. Dit afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is én het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is. Voor richtlijnen bij het opstellen van een afwegingskader en meer informatie klik hier.

Hopelijk heb je al iets aan deze informatie. Als er meer bekend is, laat ik het jullie weten.
(Ex)partnergeweld: signalen en risicofactoren

Signalen van (ex)partnergeweld als zodanig zijn meestal niet in één oogopslag te herkennen. Het zijn vaak niet die blauwe plekken in zijn/haar gezicht maar juist signalen die ook kunnen duiden op andere problemen. Dit maakt het herkennen van signalen ook lastig(er). In het filmpje komen een aantal signalen naar voren die kunnen wijzen op huiselijk geweld. Gebruik deze signalenlijst als hulpmiddel bij het onderzoeken van signalen. Signaleren heeft te maken met: kennen, willen en durven! In het filmpje ook de risicofactoren die aanwezig zijn! Kortom een interessant filmpje met bruikbare informatie.

Ouderenmishandeling: definitie, vormen en cijfers

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan je denkt. Jaarlijks naar schatting 200.000 slachtoffers. De drie meest voorkomende vormen zijn psychisch en fysiek geweld en financiële uitbuiting. De mishandeling kan het resultaat zijn van zowel actief (plegen van handelingen) als passief (nalaten van handelingen) gedrag. Vaak komen de verschillende vormen van ouderenmishandeling naast elkaar voor. Welke vormen lees je terug in dit filmpje. Ouderenmishandeling is een onderschoven kindje en ook daar moet meer aandacht voor komen.
Ouderenmishandeling: de gevolgen

Ouderenmishandeling heeft immense gevolgen. Het is erg onderbelicht omdat het voor ouderen haast onmogelijk is om niet te zwijgen. Zwijgen door afhankelijkheid en loyaliteit. Meer informatie vind je in dit filmpje. Zo STIL!
Ouderenmishandeling: signalen en risicofactoren

Signalen van ouderenmishandeling zijn lastig te herkennen maar ze zijn zeker aanwezig. In dit filmpje komen de signalen en ook de risicofactoren op de verschillende levensgebieden naar voren. Ontwikkel voelsprieten voor signalen als deze!
Dit was voorlopig even het laatste filmpje in de reeks van huiselijk geweld, kindermishandeling, (ex)partner geweld en ouderenmishandeling. In verband met andere werkzaamheden van Pankow Training &ZOW en vooral de voorbereidingen naar de week tegen kindermishandeling 2017 moeten we helaas de filmpjes even laten voor was het is. Later weer een nieuwe reeks met informatie over dit belangrijke thema!
 
Pankow Training &ZOW
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu